4.198 flyrejser

fra Aarhus til NY -t/r kan CO2 neutraliseres af anlæggets produktion

Dagens produktion fra anlægget:

4 kWh

146.702 træer

binder den samme mængde CO2 som anlægget sparer miljøet

Elproduktion fra Megavol's solcelleanlæg til dags dato:

15.547.201 kWh

2.128 bilers

årlige udledning af CO2 anlægget spare miljøet.

CO2 besparelse til dags dato:

5.721,4 tons CO2

4.516 huses

årlige forbrug kan dækkes af anlægget